SE
SE
Behöver du hjälp? Ring 040-935370

Priser Namnbrickor

Utförande/modellAntal
Prestige1-56-1011-2021-5051-100101-200201-500501-20002001+
Nål eller clipkr 88.10kr 71.10kr 61.20kr 54.90kr 43.40kr 38.20kr 32.80kr 27.80Pris mot förfrågan
Magnetkr 96.00kr 79.00kr 69.10kr 62.80kr 51.30kr 46.10kr 40.70kr 35.70Pris mot förfrågan
Prestige Premium1-56-1011-2021-5051-100101-200201-500501-20002001+
Nål eller clipkr 115.30kr 96.80kr 85.20kr 77.10kr 63.20kr 56.30kr 49.10kr 42.00Pris mot förfrågan
Magnetkr 123.20kr 104.70kr 93.00kr 84.90kr 71.00kr 64.10kr 57.00kr 49.90Pris mot förfrågan
Standard1-56-1011-2021-5051-100101-200201-500501-20002001+
Nål eller clipkr 74.50kr 59.00kr 53.20kr 50.90kr 41.40kr 35.20kr 30.00kr 26.90Pris mot förfrågan
Magnetkr 82.40kr 66.90kr 61.10kr 58.80kr 49.20kr 43.10kr 37.90kr 34.70Pris mot förfrågan
Återanvändbar1-56-1011-2021-5051-100101-200201-500501-20002001+
Nål eller clipkr 105.90kr 87.00kr 75.40kr 67.40kr 53.50kr 47.20kr 40.40kr 33.30Pris mot förfrågan
Magnetkr 113.70kr 94.90kr 83.20kr 75.30kr 61.30kr 55.10kr 48.30kr 41.10Pris mot förfrågan
Former1-56-1011-2021-5051-100101-200201-500501-20002001+
Nål eller clipkr 88.10kr 71.10kr 61.20kr 54.90kr 43.40kr 38.20kr 32.80kr 27.80Pris mot förfrågan
Magnetkr 96.00kr 79.00kr 69.10kr 62.80kr 51.30kr 46.10kr 40.70kr 35.70Pris mot förfrågan
Griffel Namnskylt1-56-1011-2021-5051-100101-200201-500501-20002001+
Nål eller clipkr 88.10kr 71.10kr 61.20kr 54.90kr 43.40kr 38.20kr 32.80kr 27.80Pris mot förfrågan
Magnetkr 96.00kr 79.00kr 69.10kr 62.80kr 51.30kr 46.10kr 40.70kr 35.70Pris mot förfrågan
Prestige Namskyltar
AntalNål eller clipMagnet
1-5kr 88.10kr 96.00
6-10kr 71.10kr 79.00
11-20kr 61.20kr 69.10
21-50kr 54.90kr 62.80
51-100kr 43.40kr 51.30
101-200kr 38.20kr 46.10
201-500kr 32.80kr 40.70
501-2000kr 27.80kr 35.70
2001+Pris mot förfråganPris mot förfrågan
Prestige Premium Namskyltar
AntalNål eller clipMagnet
1-5kr 115.30kr 123.20
6-10kr 96.80kr 104.70
11-20kr 85.20kr 93.00
21-50kr 77.10kr 84.90
51-100kr 63.20kr 71.00
101-200kr 56.30kr 64.10
201-500kr 49.10kr 57.00
501-2000kr 42.00kr 49.90
2001+Pris mot förfråganPris mot förfrågan
Standard Namskyltar
AntalNål eller clipMagnet
1-5kr 74.50kr 82.40
6-10kr 59.00kr 66.90
11-20kr 53.20kr 61.10
21-50kr 50.90kr 58.80
51-100kr 41.40kr 49.20
101-200kr 35.20kr 43.10
201-500kr 30.00kr 37.90
501-2000kr 26.90kr 34.70
2001+Pris mot förfråganPris mot förfrågan
Återanvändbara Namskyltar
AntalNål eller clipMagnet
1-5kr 105.90kr 113.70
6-10kr 87.00kr 94.90
11-20kr 75.40kr 83.20
21-50kr 67.40kr 75.30
51-100kr 53.50kr 61.30
101-200kr 47.20kr 55.10
201-500kr 40.40kr 48.30
501-2000kr 33.30kr 41.10
2001+Pris mot förfråganPris mot förfrågan
Former Namskyltar
AntalNål eller clipMagnet
1-5kr 88.10kr 96.00
6-10kr 71.10kr 79.00
11-20kr 61.20kr 69.10
21-50kr 54.90kr 62.80
51-100kr 43.40kr 51.30
101-200kr 38.20kr 46.10
201-500kr 32.80kr 40.70
501-2000kr 27.80kr 35.70
2001+Pris mot förfråganPris mot förfrågan
Griffel Namnskyltar
AntalNål eller clipMagnet
1-5kr 88.10kr 96.00
6-10kr 71.10kr 79.00
11-20kr 61.20kr 69.10
21-50kr 54.90kr 62.80
51-100kr 43.40kr 51.30
101-200kr 38.20kr 46.10
201-500kr 32.80kr 40.70
501-2000kr 27.80kr 35.70
2001+Pris mot förfråganPris mot förfrågan

Alla priser anges i SEK, exkl. moms om inget annat anges. NBi reserverar sig för rätten till prisjusteringar utan förbehåll.