SE
SE
Behöver du hjälp? Ring 040-935370

Priser Namnbrickor

Utförande/modellAntal
Prestige1-56-1011-2021-5051-100101-200201-500501-20002001+
Nål eller clipkr 92.40kr 74.70kr 64.30kr 57.70kr 45.60kr 40.20kr 34.50kr 29.30Pris mot förfrågan
Magnetkr 100.30kr 82.50kr 72.10kr 65.60kr 53.50kr 48.00kr 42.40kr 37.10Pris mot förfrågan
Prestige Premium1-56-1011-2021-5051-100101-200201-500501-20002001+
Nål eller clipkr 115.30kr 96.80kr 85.20kr 77.10kr 66.30kr 59.00kr 51.50kr 44.00Pris mot förfrågan
Magnetkr 123.20kr 104.70kr 93.00kr 84.90kr 74.20kr 66.90kr 59.40kr 51.90Pris mot förfrågan
Standard1-56-1011-2021-5051-100101-200201-500501-20002001+
Nål eller clipkr 78.30kr 62.00kr 55.90kr 53.50kr 43.40kr 37.00kr 31.50kr 28.20Pris mot förfrågan
Magnetkr 86.20kr 69.80kr 63.80kr 61.30kr 51.30kr 44.90kr 39.30kr 36.10Pris mot förfrågan
Återanvändbar1-56-1011-2021-5051-100101-200201-500501-20002001+
Nål eller clipkr 111.20kr 91.40kr 79.10kr 70.80kr 56.10kr 49.60kr 42.50kr 35.00Pris mot förfrågan
Magnetkr 119.10kr 99.20kr 87.00kr 78.70kr 64.00kr 57.50kr 50.30kr 42.80Pris mot förfrågan
Former1-56-1011-2021-5051-100101-200201-500501-20002001+
Nål eller clipkr 92.40kr 74.70kr 64.30kr 57.70kr 45.60kr 40.20kr 34.50kr 29.30Pris mot förfrågan
Magnetkr 100.30kr 82.50kr 72.10kr 65.60kr 53.50kr 48.00kr 42.40kr 37.10Pris mot förfrågan
Griffel Namnskylt1-56-1011-2021-5051-100101-200201-500501-20002001+
Nål eller clipkr 92.40kr 74.70kr 64.30kr 57.70kr 45.60kr 40.20kr 34.50kr 29.30Pris mot förfrågan
Magnetkr 100.30kr 82.50kr 72.10kr 65.60kr 53.50kr 48.00kr 42.40kr 37.10Pris mot förfrågan
Prestige Namskyltar
AntalNål eller clipMagnet
1-5kr 92.40kr 100.30
6-10kr 74.70kr 82.50
11-20kr 64.30kr 72.10
21-50kr 57.70kr 65.60
51-100kr 45.60kr 53.50
101-200kr 40.20kr 48.00
201-500kr 34.50kr 42.40
501-2000kr 29.30kr 37.10
2001+Pris mot förfråganPris mot förfrågan
Prestige Premium Namskyltar
AntalNål eller clipMagnet
1-5kr 115.30kr 123.20
6-10kr 96.80kr 104.70
11-20kr 85.20kr 93.00
21-50kr 77.10kr 84.90
51-100kr 66.30kr 74.20
101-200kr 59.00kr 66.90
201-500kr 51.50kr 59.40
501-2000kr 44.00kr 51.90
2001+Pris mot förfråganPris mot förfrågan
Standard Namskyltar
AntalNål eller clipMagnet
1-5kr 78.30kr 86.20
6-10kr 62.00kr 69.80
11-20kr 55.90kr 63.80
21-50kr 53.50kr 61.30
51-100kr 43.40kr 51.30
101-200kr 37.00kr 44.90
201-500kr 31.50kr 39.30
501-2000kr 28.20kr 36.10
2001+Pris mot förfråganPris mot förfrågan
Återanvändbara Namskyltar
AntalNål eller clipMagnet
1-5kr 111.20kr 119.10
6-10kr 91.40kr 99.20
11-20kr 79.10kr 87.00
21-50kr 70.80kr 78.70
51-100kr 56.10kr 64.00
101-200kr 49.60kr 57.50
201-500kr 42.50kr 50.30
501-2000kr 35.00kr 42.80
2001+Pris mot förfråganPris mot förfrågan
Former Namskyltar
AntalNål eller clipMagnet
1-5kr 92.40kr 100.30
6-10kr 74.70kr 82.50
11-20kr 64.30kr 72.10
21-50kr 57.70kr 65.60
51-100kr 45.60kr 53.50
101-200kr 40.20kr 48.00
201-500kr 34.50kr 42.40
501-2000kr 29.30kr 37.10
2001+Pris mot förfråganPris mot förfrågan
Griffel Namnskyltar
AntalNål eller clipMagnet
1-5kr 92.40kr 100.30
6-10kr 74.70kr 82.50
11-20kr 64.30kr 72.10
21-50kr 57.70kr 65.60
51-100kr 45.60kr 53.50
101-200kr 40.20kr 48.00
201-500kr 34.50kr 42.40
501-2000kr 29.30kr 37.10
2001+Pris mot förfråganPris mot förfrågan

Alla priser anges i SEK, exkl. moms om inget annat anges. NBi reserverar sig för rätten till prisjusteringar utan förbehåll.