SE
SE
Behöver du hjälp? Ring 040-935370

Priser Namnbrickor

Utförande/modellAntal
Prestige1-56-1011-2021-5051-100101-200201-500501-20002001+
Nål eller clipkr 95.20kr 77.00kr 66.20kr 59.40kr 46.90kr 41.40kr 35.60kr 30.10Pris mot förfrågan
Magnetkr 103.10kr 84.80kr 74.10kr 67.30kr 54.80kr 49.20kr 43.40kr 38.00Pris mot förfrågan
Prestige Premium1-56-1011-2021-5051-100101-200201-500501-20002001+
Nål eller clipkr 118.80kr 99.70kr 87.70kr 79.40kr 68.20kr 60.90kr 53.10kr 45.40Pris mot förfrågan
Magnetkr 126.70kr 107.60kr 95.60kr 87.20kr 76.10kr 68.70kr 61.00kr 53.20Pris mot förfrågan
Återanvändbar1-56-1011-2021-5051-100101-200201-500501-20002001+
Nål eller clipkr 114.60kr 94.10kr 81.60kr 73.00kr 57.80kr 51.10kr 43.80kr 36.10Pris mot förfrågan
Magnetkr 122.50kr 102.00kr 89.40kr 80.80kr 65.70kr 58.90kr 51.70kr 43.90Pris mot förfrågan
Standard1-56-1011-2021-5051-100101-200201-500501-20002001+
Nål eller clipkr 80.60kr 63.80kr 57.60kr 55.10kr 44.80kr 38.10kr 32.40kr 29.00Pris mot förfrågan
Magnetkr 88.50kr 71.60kr 65.50kr 62.90kr 52.60kr 46.00kr 40.30kr 36.90Pris mot förfrågan
Former1-56-1011-2021-5051-100101-200201-500501-20002001+
Nål eller clipkr 95.20kr 77.00kr 66.20kr 59.40kr 46.90kr 41.40kr 35.60kr 30.10Pris mot förfrågan
Magnetkr 103.10kr 84.80kr 74.10kr 67.30kr 54.80kr 49.20kr 43.40kr 38.00Pris mot förfrågan
Griffel Namnskylt1-56-1011-2021-5051-100101-200201-500501-20002001+
Nål eller clipkr 95.20kr 77.00kr 66.20kr 59.40kr 46.90kr 41.40kr 35.60kr 30.10Pris mot förfrågan
Magnetkr 103.10kr 84.80kr 74.10kr 67.30kr 54.80kr 49.20kr 43.40kr 38.00Pris mot förfrågan
Prestige Namskyltar
AntalNål eller clipMagnet
1-5kr 95.20kr 103.10
6-10kr 77.00kr 84.80
11-20kr 66.20kr 74.10
21-50kr 59.40kr 67.30
51-100kr 46.90kr 54.80
101-200kr 41.40kr 49.20
201-500kr 35.60kr 43.40
501-2000kr 30.10kr 38.00
2001+Pris mot förfråganPris mot förfrågan
Prestige Premium Namskyltar
AntalNål eller clipMagnet
1-5kr 118.80kr 126.70
6-10kr 99.70kr 107.60
11-20kr 87.70kr 95.60
21-50kr 79.40kr 87.20
51-100kr 68.20kr 76.10
101-200kr 60.90kr 68.70
201-500kr 53.10kr 61.00
501-2000kr 45.40kr 53.20
2001+Pris mot förfråganPris mot förfrågan
Återanvändbara Namskyltar
AntalNål eller clipMagnet
1-5kr 114.60kr 122.50
6-10kr 94.10kr 102.00
11-20kr 81.60kr 89.40
21-50kr 73.00kr 80.80
51-100kr 57.80kr 65.70
101-200kr 51.10kr 58.90
201-500kr 43.80kr 51.70
501-2000kr 36.10kr 43.90
2001+Pris mot förfråganPris mot förfrågan
Standard Namskyltar
AntalNål eller clipMagnet
1-5kr 80.60kr 88.50
6-10kr 63.80kr 71.60
11-20kr 57.60kr 65.50
21-50kr 55.10kr 62.90
51-100kr 44.80kr 52.60
101-200kr 38.10kr 46.00
201-500kr 32.40kr 40.30
501-2000kr 29.00kr 36.90
2001+Pris mot förfråganPris mot förfrågan
Former Namskyltar
AntalNål eller clipMagnet
1-5kr 95.20kr 103.10
6-10kr 77.00kr 84.80
11-20kr 66.20kr 74.10
21-50kr 59.40kr 67.30
51-100kr 46.90kr 54.80
101-200kr 41.40kr 49.20
201-500kr 35.60kr 43.40
501-2000kr 30.10kr 38.00
2001+Pris mot förfråganPris mot förfrågan
Griffel Namnskyltar
AntalNål eller clipMagnet
1-5kr 95.20kr 103.10
6-10kr 77.00kr 84.80
11-20kr 66.20kr 74.10
21-50kr 59.40kr 67.30
51-100kr 46.90kr 54.80
101-200kr 41.40kr 49.20
201-500kr 35.60kr 43.40
501-2000kr 30.10kr 38.00
2001+Pris mot förfråganPris mot förfrågan

Alla priser anges i SEK, exkl. moms om inget annat anges. NBi reserverar sig för rätten till prisjusteringar utan förbehåll.